Mind Body Studies

dedičstvo Moshého Feldenkraisa

(MBS Feldenkrais)

 

 Rozšírte si možnosti pohybu prostredníctvom lepšieho vnímania Vášho tela!

Čo sa práve deje

Daruj radosť z pohybu

Základné informácie o MBS Feldenkrais

Mind Body Studies- dedičstvo Moshého Feldenkraisa, určené všetkým vekovým kategóriám, sa zameriava sa na uľahčenie pohybu, odbúranie bolesti, vedie k zlepšovaniu telesných funkcií a zvyšuje pocit telesnej a duševnej pohody prostredníctvom lepšieho vnímania tela a pohybu. Feldenkraisova metóda pracuje s pohybovými vzorcami, ktoré sme nadobudli na základe našich životných skúseností. Hodiny prebiehajú individuálnou alebo skupinovou formou. Všetky pohyby sú vykonávané jemne, bez tlaku ako u dospelých, tak aj u detičiek. Na nasledujúcom linku nájdete niektoré diagnózy, s ktorými mám skúsenosti.