Seminár MBS Feldenkrais v Košiciach

Seminár MBS Feldenkrais pre fyzioterapeutov, terapeutov a pre rodičov autistických detí dňa 18.11.2015 v Košiciach

 

Seminár orientovaný pre fyzioterapeutov, terapeutov a rodičov autistických detí sa uskutočnil v terapeutickom centre Abiatko.

Feldenkraisova metódu môže používať každý, bez ohľadu na vek. Nevyžaduje žiadnu predchádzajúcu prípravu ani špeciálne danosti. Feldenkrais nie je cvičenie v zaužívanom zmysle slova. Lekcie obsahujú postupy, ktoré u klientov zlepšujú proprioceptické vnímanie vlastného tela, čo je pre autistov veľmi dôležité.

Pre viac informácií – Pozvánka na seminár