Seminár MBS Feldenkrais pre jazdcov

Seminár MBS Feldenkrais pre jazdcov dňa 9.11.2015 v Budmericiach

Certifikovaná lektorka MBS Feldenkraisovej metódy Jorga Hanesová povedie skupinové lekcie AWARENESS THROUGH MOVEMENT (ATM), čo by sme mohli preložiť ako uvedomenie si prostredníctvom pohybu. Zlepšenie kinestetických schopností umožní jazdcovi podstatne efektívnejšiu komunikáciu s koňom bez ohľadu na to, na akom stupni jazdeckých zručností sa nachádza. Pocíti zlepšenie rovnováhy, ľahkosť v sedle, dlhé ľahké nohy a ľahké nezávislé ruky, čo mu umožní subtílnejšiu komunikáciu s koňom. A aby každý účastník sám precítil a zhodnotil benefity takéhoto cvičenia posadíme ho na koňa ráno pred začiatkom cvičenia aj večer, po jeho skončení.


Program celodenného seminára je nasledovný:
*9:00 začiatok pri koňoch
každý účastník bude na koni cca 5 min., aby si vedel porovnať ako sa cíti na koni pred seminárom a po seminári
presun do telocvične
*10:00 – 12:00 krátky úvod a pohybová hodina ATM
*12:10-13:00 pár slov o MBS (Mind Body Studies) Feldenkraisovej metóde a diskusia
*13:00 -14:45 obed
*15:00-17:00 ATM pohybová hodina
*17:00-18:00 presun ku koňom a porovnanie pred a po seminári

link Facebook pre viac informácií