O mne

Jorga Hanesová je certifikovanou lektorkou MBS Feldenkraisovej metódy, ktorej sa venuje už takmer 20 rokov.hanesova jorga foto 2

Od detstva sa zaujímala o pohyb ako taký, o tanec a ľudské telo.

Doteraz absolvovala semináre o Feldenkraise v Nemecku, Rakúsku a USA.

Má ukončený 4-ročný základný kurz, a 5 postgraduálnych kurzov, ktoré absolvovala u pani Segalovej z Izraela a každoročne sa zúčastňuje mnohých ďalších postgraduálnych kurzov u pána Klamertha. Popri svojej práci sa aj naďalej vzdeláva- momentálne najmä v oblasti práce s bábätkami.

Pracuje s bábätkami, deťmi a s dospelými. Vyučuje Feldenkrais individuálnou formou (FI) a vedie aj skupinové hodiny (ATM). Pracuje s ľuďmi s menšími či väčšími obmedzeniami rôzneho druhu: od miernych bolestí až po viacnásobné postihnutia, ale aj s tanečníkmi, spevákmi a športovcami.