Na lepšie držanie tela

MBS Feldenkrais na lepšie držanie tela

Ako na to?

Mám pre vás niečo, čo ani neťahá, ani to nemusíte robiť 3-krát za deň a predsa to funguje.

Nie, neponúkam vám riešenia typu „Vystrieť chrbát, plecia dozadu, hlavu tam.“

Problémom je, že pri takomto type vystretia sú u mnohých ľudí ruky v takej neprirodzenej pozícii (niekde mierne vzadu za chrbtom), že tá im nedovolí ani nabrať si do pohára vodu a napiť sa. Len čo začnú používať ruky a ramená a „normálne fungovať“, vystretie je preč.

Ponúkam vám možnosť naozaj si vyskúšať a zažiť čo to znamená vystrieť sa. Máte možnosť objaviť, že vystretie môže byť aj nenútené, nesilené a že keď sa chceme vystrieť, pravdepodobne budete inak zapájať aj nohy alebo chodidlá.

Príďte si to vyskúšať!