O Feldenkraisovej metóde

Feldenkraisova metóda, často nazývaná len Feldenkrais je vedecký systém vyvinutý s cieľom odstraňovať obmedzenia v pohybe a zmierňovať rôzne druhy bolesti prostredníctvom lepšieho vnímania svojho tela. Rozšírenie možností pohybu, ktorý klient pomocou tejto metódy dosahuje, vedie k zlepšovaniu telesných funkcií a zvyšuje všeobecný pocit telesnej a duševnej pohody.

Ľudské telo je neuveriteľne flexibilné a dáva človeku obrovské možnosti. Pokiaľ svoje telo poznáme a správne  ho používame, môže nám prinášať radosť a úžasný pocit slobody. Ale keď s ním zaobchádzame nesprávne, môže sa pre nás stať i neznesiteľným bremenom.

Hodiny Mind Body Studies – dedičstvo Moshého Feldenkraisa (MBS Feldenkrais) môžu byť buď individuálne (FI – Functional Integration)  alebo skupinové (ATM – Awareness through Movement) – VIAC INFO TU.

Feldenkraisova metóda je založená na princípoch fyziky a biomechaniky a zameriava sa na zlepšovanie vzorcov pohybu. Aj keď jej prvotným cieľom nie je liečenie konkrétnych chorôb, korekcia zaužívaných spôsobov pohybu môže pomáhať aj pri liečení niektorých druhov bolesti a telesných obmedzení. Feldenkrais teda pomáha napríklad športovcom a tanečníkom zlepšovať ich výkony, ale môže veľmi prospieť aj ľuďom po úrazoch alebo s rôznymi zdravotnými problémami, ktorí sa vďaka nej môžu začať pohybovať s väčšou ľahkosťou a radosťou.

Osobne mám skúsenosti s klientmi, ktorí prišli napríklad aj s takýmito diagnózami: skleróza multiplex, stuhnuté telo, problémy s chrbticou a chrbtom, bolesti krčnej chrbtice, stavy po porážke, koktanie a zajakávanie, problémy s hlasom a mnoho iných ťažkostí. Okrem iného môže Feldenkraisova metóda pomôcť nadobudnúť pocit väčšej pohody pri diagnózach ako rakovina. Pre dieťatká je Feldenkraisova metóda je vhodná pri zastavenom alebo spomalenom vývoji bábätka alebo dieťaťa, ak dieťa jednoducho nenapreduje, pri nepokojných deťoch, pri atypickej chôdzi alebo držaní tela, pri diagnózach ako napríklad hypotónia,  silné svalové spazmy, DMO, spina bifida (rázštep chrbtice),  skolióza,  vysoký svalový tonus, pri poruche stability, plochých nohách , pri poruchách zraku, a u detí ktoré nehovoria.

Metóda je dnes veľmi populárna hlavne v USA, Nemecku, Japonsku, ale aj inde vo svete. Feldenkraisova metódu môže používať každý, bez ohľadu na vek alebo povolanie. Nevyžaduje žiadnu predchádzajúcu prípravu ani špeciálne danosti.

Feldenkrais nie je cvičenie v zaužívanom zmysle slova. Lekcie obsahujú postupy, ktoré u klientov zlepšujú proprioceptické vnímanie vlastného tela a ukážu im možnosti pohybu bez deformácií nadobudnutých v priebehu života. Feldenkrais pomáha klientovi porozumieť tomu, ako telo funguje, aké sú hranice pohybu, ako telo ochrániť pred napätím, bolesťou alebo oslabením.  Učí nás vnímať nielen samotný pohyb, ale i dýchanie, tempo, napätie, vynaloženú námahu a celkový pocit, ktorý nám určitý pohyb prináša. Pre lepšiu predstavu o hodinách MBS Feldenkrais si môžete pozrieť video s dvojročným dievčatkom.